Питання-відповіді щодо голландських аукціонів: найпоширеніші питання

1. Що таке голландські аукціони?

Голландський аукціон – це модель аукціону, на початку якого (початкова) стартова ціна активу дорівнює його номінальній вартості. Під час сесії відкритих торгів через однакові проміжки часу ціна автоматично і покроково знижується на крок аукціону – 1%. Таким чином, упродовж дня торгів ціна може знизитися зі 100 до 20% від номіналу.

2. Як працює система голландських аукціонів?

Кожен учасник аукціону може зупинити торги на прийнятному для себе рівні ціни, натиснувши кнопку «придбати». Це завершує автоматичне покрокове зниження ціни лоту. Далі, за правилами «пілотного проекту», що реалізується у Фонді, іншим зареєстрованим учасникам аукціону дається час, щоб подати свою закриту цінову пропозицію (sealed-bid), яка повинна перевищувати ставку, на якій зупинилось зниження ціни.

Період для подання закритих цінових пропозицій починатиметься в однаковий час, незалежно від часу здійснення ставки: у період з 16:15 до 16:55 та триватиме 10 хвилин. Наприклад, якщо ставка зроблена об 11-й або о 13-й годині, – період подання закритих цінових пропозицій все одно розпочинатиметься тільки в період з 16:15 до 16.55.

По завершенню етапу подання закритих цінових пропозицій, усі вони розкриваються і учасник, який зупинив автоматичне покрокове зниження ціни зробивши ставку, отримує право протягом визначеного періоду часу (5 хв.) «перебити» щонайменше на один крок аукціону найбільшу закриту цінову пропозицію «суперника» і запропонувати свою останню ціну («best and final»). Тільки за цієї умови його буде визнано переможцем.

В іншому випадку переможцем аукціону визнається учасник, що запропонував найбільшу ціну за лот на етапі подання закритих цінових пропозицій.

Якщо закриті цінові пропозиції відсутні, то переможцем вважається учасник, який зробив ставку та зупинив автоматичне покрокове зниження ціни.

{Розділ 7 Регламенту}

3. Хто може брати участь у голландських аукціонах?

Фізична особа, що має повну дієздатність, або юридична особа (резидент або нерезидент) в особі уповноваженого представника, яка виявила намір прийняти участь в електронному аукціоні, сплатила гарантійний внесок, пройшла процедуру реєстрації для участі в електронному аукціоні, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника відповідно до Регламенту ЕТС.

Учасником електронного аукціону, предметом продажу на яких є права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, не може бути користувач, який є позичальником (боржником відносно банку) та/або поручителем (майновим поручителем) за такими кредитними договорами та/або договорами забезпечення.

{Пункт 5.11 глави 5 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку }

4. Якими основними нормативно-правовими актами регулюється продаж активів на голландських аукціонах?

Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Регламент роботи електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції для продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються.
Рішення виконавчої дирекції ФГВФО від
Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 № 388.
Положення про Комітет Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань консолідації та продажу активів, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду 05.07.2017 № 2837.

5. Які активи будуть реалізовані на голландських аукціонах?

На першому етапі у рамках реалізації «пілотного проекту» для продажу через голландські аукціони будуть запропоновані активи банків, строк ліквідації яких завершується протягом найближчих 6-9 місяців. Ці активи виставлятимуться на продаж одразу пулами, тому що з точки зору ціноутворення продавати їх індивідуально немає сенсу. Адже за кожним із них відбулося кілька циклів індивідуальних торгів, на які ринок не відреагував. Після проведення перших аукціонів із вищевказаними категоріями активів та вивчення практичних результатів їх реалізації за новою моделлю, поступово здійснюватиметься перехід інших категорій активів на нову модель за одночасного збереження чинної.

Основні активи, що торгуватимуться за моделлю «голландських» аукціонів – права вимоги за кредитами фізичних осіб, забезпечені іпотекою.

При цьому кредити, за якими рішення про продаж було прийнято раніше, продовжують торгуватися до завершення відповідних циклів торгів.

6. Хто приймає рішення про виставлення конкретного активу на відкриті торги?

Таке рішення приймається Фондом (Виконавчою дирекцією або Комітетом)

Комітет реалізовує свої завдання щодо активу (майна), лота, пулу активів (майна), балансова вартість яких (якого) є меншою 100 млн грн та початкова ціна/ціна реалізації яких (якого) є меншою або рівною балансовій або оціночній вартість (для прав вимоги за кредитними договорами – меншою або рівною заборгованості за такими договорами (заборгованість за основним боргом, нарахованими відсотками, а також передбаченими договором комісійними винагородами) або оціночній вартості).

{Розділ 1 Положення про Комітет; підпункт 5 глави 5 розділу V Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку (№ 2)}

7. Які відмінності голландського аукціону від традиційного?

Використання голландського аукціону дозволить оптимізувати темпи реалізації активів банків, що ліквідуються. Задля того, аби у потенційних інвесторів був час на ознайомлення із активами, Фонд вирішив переглянути існуючі передпродажні строки експозиції активів.

Під час голландських аукціонів на ознайомлення ринку з лотом відводитиметься від 30 робочих днів. Крім того, зняті обмеження щодо кількості учасників аукціону. За новою моделлю, аукціон буде вважатися таким, що відбувся, якщо участь у ньому візьме хоча б один учасник, який зробить ставку. При цьому, ніхто з потенційних покупців не знатиме, скільки учасників загалом зареєструвалося на аукціон. А приєднатися до торгів можна буде навіть у день аукціону після його початку.

8. Де можна ознайомитися з інформацією щодо того, які лоти виставлені на продаж та за якою системою (класичні аукціони або голландські)?

Інформація про лот публікується на сайті банку, що здійснює реалізацію активу, в системі https://prozorro.sale/, на сайті Фонду http://www.fg.gov.ua/ та інформаційному порталі http://torgi.fg.gov.ua/. А також на веб-порталах відповідних торгівельних майданчиків, які пройшли акредитацію в Фонд – UBIZ.ua.

9. Як визначається початкова ціна лоту?

Ідеологія ціноутворення буде така: стартова ціна встановлюватиметься на рівні номіналу, і в ході торгів вона поступово знижуватиметься до 20% (мінімальна ціна встановлюється рішенням виконавчої дирекції щодо кожного окремого аукціону) Зниження ціни відбуватиметься автоматично та покроково протягом робочого дня. Якщо торги не відбудуться, окремі активи – передусім великі кредити корпоративних клієнтів – за рішенням Фонду можуть бути повторно виставлені на продаж за вищевказаною моделлю (100% – 20%), але не більш як два рази.

Якщо актив не було продано, його буде знято з індивідуальних торгів. Надалі він реалізовуватиметься виключно у складі пулів, стартова ціна яких може бути встановлена на рівні номіналу компонентів пулу або 20% (мінімальна ціна компонентів пулу).

Якщо пул не продано, наступна його стартова ціна буде встановлена на рівні мінімальної ціни, що була встановлена на попередніх неуспішних торгах і знову покроково і автоматично знижуватиметься до 20% від стартової. Ця процедура повторюватиметься до моменту продажу пулів.

Приклад: 1-й аукціон – стартова ціна лоту 100 тис. грн. Через відсутність ставок ціна знизилась до 20 тис. грн, але переможець не був встановлений, аукціон не відбувся. Лот виставляється на повторні торги.

2-й аукціон. Не проданий раніше актив виставляється на торги в складі пулу активів і стартова ціна цього активу в складі пулу – 20 тис. грн. (загальна стартова ціна пулу складена з вартості стартових цін окремих видів активів, що включається до цього пулу).

{Підпункт 3 пункт 2 Положення про пілотний проект}

10. Як можна ознайомитись з правовстановлюючими документи щодо конкретного лоту?

Підписавши договір про нерозголошення інформації, банк надає потенційному покупцю право ознайомитися з інформацією, що складає банківську та комерційну таємницю. Ознайомлення з інформацією відбувається у кімнаті даних банку.

{Розділ 5 Положення щодо реалізації активів}

11. Як отримати доступ до перегляду документів активу Банку в віртуальній кімнаті даних (ВКД)

{Розділ 5 Положення щодо реалізації активів}

12. Чи можна ознайомитися з договором купівлі-продажу активу на стадії експозиції лоту?

З рекомендованою формою договору купівлі-продажу можна ознайомитись, завантаживши його з інформаційного порталу Фонду (http://torgi.fg.gov.ua/shabloni-dogovor-v.php) або звернутись до банку, що здійснює реалізацію майна, яким зацікавився потенційний покупець.

13. В який строк підписується договір купівлі-продажу щодо придбаного на аукціоні майна?

Банк укладає договір купівлі-продажу активу (майна) не раніше трьох робочих днів та не пізніше 20 робочих днів з дати завершення відкритих торгів (аукціону) з можливістю продовження такого строку за рішенням Фонду, у разі отримання Фондом обґрунтованого подання від банку (загальний строк не може перевищувати 42 робочих дні).

{Пункт 4 розділу 7 Положення щодо реалізації активів}

14. Я взяв кредит у банку і оплачую його згідно умов свого договору. На якій підставі право вимоги за моїм кредитом виставлено на торги?

Продаж права вимоги за кредитним договором відбувається на виконання вимог статті 48, 51 Закону з дотриманням приписів статті 512, 514, 516 Цивільного кодексу України. Незалежно від того, чи погашає позичальник кредит, чи ні, Банк може виставити права вимоги по кредитному договору на аукціон з продажу.

{Статті 512, 514, 516 Цивільного кодексу України}

РОБОТА З САЙТАМИ HTTPS://PROZORRO.SALE/ ТА HTTP://TORGI.FG.GOV.UA/

1. Де можна знайти інформацію про аукціони, що проводяться?

На офіційному веб-сайті Фонду та на інформаційному порталі Фонду розміщується оголошення про аукціон, публікується паспорт активу та паспорт торгів. Також детальна інформація розміщується на порталі https://prozorro.sale/ та на веб-сторінках електронних торгівельних майданчиків.

Зверніть увагу! Є два різних сайти проекту Prozorro:

https://prozorro.sale/ – Prozorro.Продажі – саме це основний портал продажів Фонду.

2. Де можна ознайомитись з усіма активами, що знаходяться в розпорядженні ФГВФО?

Сайт https://prozorro.sale/ – Вкладка Реєстр активів ФГВФО.

3. Що таке реєстр активів ФГВФО?

Повний перелік та опис всіх активів банків, які ліквідуються.

4. Як можна знайти бажаний актив?

На порталі https://prozorro.sale/. На вкладці Реєстр активів ФГВФО можна здійснити пошук всіх активів неплатоспроможних банків, які ще не виставлені на відкриті торги. Пошук здійснюється через рядок пошуку за такими параметрами пошуку:

Ключове слово
Вартість
CAV-код
Організатор
Тип активу
Регіон
На вкладці Майно та активи банків (ФГВФО) здійснюється пошук всіх відкритих торгів (аукціонів): і тих що оголошені, і тих які вже відбулись (ще не відбулись). Параметри пошуку:

Статус (обрати із випадаючого списку)
Ключове слово
Вартість (діапазон цін)
№ аукціону
CAV-код
Організатор (при введенні перших літер назви банку підтягується список)
Оголошення з (обрати з випадаючого списку)
Регіон (підтягується список областей)
Дата (дата проведення аукціону або діапазон дат)
Для того, щоб знайти голландські аукціони, потрібно обрати поле «Оголошення» – у випад. списку обрати «Голландські аукціони».

5. Як взяти участь в аукціоні?

Знайти бажаний актив для купівлі на https://prozorro.sale/ та на сторінці цього аукціону обрати з переліку бажаний електронний майданчик, перейти за посиланням на сайт цього майданчика.

Зареєструватись на аукціон (на сайті попередньо обраного організатора торгів – електронного торгового майданчика).
Оплатити гарантійний внесок.

Гарантійний внесок в розмірі 5% від стартової ціни лоту сплачується всіма учасниками аукціону. Тим учасникам, які не перемогли, гарантійний внесок повертається протягом 3 робочих днів після проведення аукціону. Переможцю гарантійний внесок не повертається в разі відмови від придбання лоту після завершення торгів.

В день аукціону (торгова сесія) зайти на сторінку аукціону як учасник (через унікальний лінк, наданий йому після оплати гарантійного внеску), зробити ставку (див. «Етапи»).

В разі перемоги: підписати протокол торгів (протягом 3 робочих днів), оплатити придбаний актив (в строк до 20 робочих днів), підписати договір купівлі-продажу.
{Розділ 6, 7 Регламенту}

6. Як перемогти в аукціоні за голландською моделлю?

В день проведення аукціону зайдіть на сторінку аукціону як учасник за відповідним посиланням, що Ви отримали після сплати гарантійного внеску.

Визначіть для себе, за яку вартість Ви готові купити даний лот

На 1 стадії аукціону (розпочинається в період від 09:30 до 10:00) ціна поступово знижується зі стартової (100%) з кроком пониження в 1% кожні 4 хвилини. Зупинити пониження може лише один учасник, який раніше натисне кнопку «Зробити ставку»
На цій стадії Вам буде доступний повний перелік цінових понижень та часу, коли можна буде зупинити цю стадію (зафіксувати обрану Вами ціну)

2 стадія аукціону – Етап подання закритих цінових пропозицій починається, незалежно від того, коли і на якій ціні був зупинений перший етап одним з учасників в період з 16:15 до 17:00 і триває 15 хвилин! На цій стадії учасник, який зупинив аукціон, участі не бере. Кожен з інших учасників може зробити свою ставку (інші учасники не бачать, хто і яку ставку робить). Така ставка не може бути меншою за зупинену ціну на 1 етапі.
Важливо, що учасники роблять закриті цінові пропозиції тільки один раз!

7. Які дії необхідно провести на торгівельному майданчику у разі перемоги?

Протягом 3 днів підписати протокол відкритих торгів (аукціону);
Протягом 20 днів після закінчення аукціону оплатити за реквізитами повну вартість (за вирахування суми гарантійного внеску) активу, визначену за результатами проведення аукціону;
Після оплати повної вартості за актив підписати договір купівлі-продажу.
{Пункт 4 розділ 7 Положення щодо реалізації активів}

РОЗГЛЯД СКАРГ У РАЗІ ПРОРУШЕННЯ ПРАВ УЧАСНИКІВ ГОЛЛАНДСЬКОГО АУКЦІОНУ

1. Як можна подати скаргу на відкриті торги (аукціон)?

Скарга подається учасником відкритих торгів (аукціону), який вважає, що його права порушено, на адресу електронної пошти: [email protected] або на поштову адресу за місцезнаходженням Фонду з одночасним надсиланням копії такої скарги на адресу банку/оператора електронного майданчика, дії чи бездіяльність яких оскаржуються.

Форму подання скарги можна завантажити за посиланням http://torgi.fg.gov.ua/komisiya.php.

{Пункт 1 розділ 5 Положення про комісію}

2. Яким чином проводиться розгляд скарг?

Скарга, що оформлена відповідно до встановленого зразка, реєструється Фондом та направляється до розгляду Комісією з розгляду скарг. Результатом розгляду скарги є рішення, що приймається колегіально, більшістю голосів. Рішення приймаються Комісією виключно на її засіданнях.

Скарга розглядається протягом трьох робочих днів з моменту реєстрації Фондом.

{Розділ 5 Положення про комісію}

3. Який термін розгляду скарги?

Скарга розглядається протягом трьох робочих днів з моменту реєстрації Фондом.

{Пункт 4,7 розділу 5 Положення про комісію}

4. Як можна ознайомитися з результатами розгляду скарги?

Витяг з протоколу Комісії оприлюднюється на інформаційному порталі Фонду http://torgi.fg.gov.ua/komisiya.php (Розділ «Комісія з розгляду скарг) не пізніше наступного робочого дня після його прийняття з дотриманням вимог законодавства щодо захисту банківської таємниці, конфіденційної інформації та персональних даних, а також надсилається супровідним листом скаржнику на вказану ним адресу.

{Пункт 11 розділу 5 Положення про комісію}

Глосарій понять

Авторизаційні дані – ідентифікаційні дані користувача або учасника, що створюються ними під час проходження реєстрації в електронній торговій системі (ЕТС) через електронний майданчик, за допомогою яких здійснюється перевірка їх повноважень щодо доступу до особистого кабінету та вчинення будь-яких дій згідно з цим Регламентом ЕТС для участі в електронних торгах.

Адміністратор – Громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна», що володіє центральною базою даних ЕТС (далі – ЦБД) та зобов’язується передати її Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Адміністратор може здійснювати функції з технічної підтримки ЦБД через третіх осіб на підставі договору.

Веб-сайт оператора – сторінка в мережі Інтернет, на якій розміщено електронний майданчик оператора. Веб-сайт функціонує у цілодобовому режимі та є доступним усім користувачам в мережі Інтернет.

Винагорода оператора – грошова сума, що підлягає сплаті оператору за організацію та проведення електронного аукціону, яка сплачується переможцем додатково до суми коштів, запропонованої ним за кожний придбаний лот.

Гарантійний внесок – форма забезпечення виконання потенційним покупцем зобов’язань щодо участі у електронних торгах, відповідно до цього Регламенту, розмір та умови якої встановлюються Фондом, що підлягає внесенню потенційним покупцем для набуття статусу учасника відкритих торгів (аукціону) на рахунок оператора.

Документація про проведення аукціону – комплект електронних документів, який містить інформацію про предмет електронного аукціону, умови його проведення, публічний паспорт активу (майна), який виставлено до продажу, паспорт відкритих торгів (аукціону), критерії визначення переможця.

Електронний майданчик – програмно-апаратний комплекс, який функціонує в мережі Інтернет, підключений до ЕТС та забезпечує оператору, банку та учасникам можливість користуватися сервісами ЕТС з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення електронного аукціону.

Електронний аукціон – процес продажу активів (майна) банків, що здійснюється в ЕТС та включає в себе автоматичне покрокове зниження початкової (стартової) ціни лоту та етап подання цінових пропозицій (за умови здійснення ставки учасником) в порядку та на умовах, встановлених Регламентом ЕТС, в інтерактивному режимі реального часу.

Електронна торгова система (ЕТС) – сукупність спеціалізованого програмного забезпечення, торгових систем, баз даних, модуля бізнес- аналітики (BI), технічних, програмно-апаратних комплексів, телекомунікаційних та інших засобів та систем електронного документообігу, що забезпечують можливість введення, зберігання та обробки інформації, необхідної для проведення електронних аукціонів та встановлення їх результатів у вигляді протоколу, що генерується центральною базою даних.

Етап подання цінових пропозицій – проміжок часу, що складається з двох періодів: протягом першого періоду всі учасники, окрім того, який зробив ставку, мають право зробити закриті цінові пропозиції, протягом другого періоду – цінову пропозицію має право зробити учасник, який зробив ставку.

Закрита цінова пропозиція – сума коштів, намір та можливість сплати якої власноруч декларується учасником. Розмір закритої цінової пропозиції не може бути меншим за поточну ціну лоту, яка діяла в момент зупинки автоматичного покрокового зниження ціни лоту, право на внесення якої надається учасникам протягом періоду, встановленого Регламентом ЕТС. Розмір закритих цінових пропозицій оприлюднюється після завершення періоду їх подання.

Індивідуальний код учасника – набір цифр та літер, що ЕТС автоматично присвоює учаснику після його реєстрації для участі в електронному аукціоні;

Комісія – постійно діючий колегіальний орган з розгляду скарг, створений при Фонді.

Крок аукціону – дисконт, розмір та час застосування якого затверджені рішенням Фонду, на який в ході відкритих торгів (аукціону) автоматично і поступово здійснюється зниження початкової (стартової) ціни оголошеного до продажу лоту протягом періоду проведення відкритих торгів (аукціону) до моменту досягнення мінімальної ціни оголошеного до продажу лоту або до моменту здійснення ставки учасником.

Мінімальна ціна – ціна лоту, відображена у рішенні Фонду про затвердження умов продажу активу (майна)/пулу активів (майна) банку(ів), якою закінчується автоматичне покрокове зниження ціни лоту протягом встановленого періоду проведення електронного аукціону, за відсутності ставки учасника.

Особистий кабінет – складова частина ЕТС, яка дозволяє адміністратору, Фонду, банку, оператору та учаснику здійснювати діяльність в ЕТС відповідно до Регламенту ЕТС. Фонд\банк через свій особистий кабінет (єдиний кабінет) вводить інформацію про лот в ЕТС та опубліковує оголошення щодо продажу активів (майна) в ЕТС, а також вчиняє інші дії, необхідні для завершення електронних торгів.

Оператор електронного майданчика (оператор) – юридична особа, зареєстрована в установленому законом порядку на території України, що має право на використання такого електронного майданчика і необхідних для його функціонування програмно-апаратних засобів та включено Фондом до переліку осіб, які пройшли кваліфікаційний відбір.

Період проведення електронного аукціону – проміжок часу, протягом якого відбувається автоматичне покрокове зниження початкової (стартової) ціни лоту до мінімальної ціни лоту та подання цінових пропозицій (за умови здійснення ставки учасником) в порядку та на умовах, встановлених Регламентом ЕТС.

Період для подання ставки – проміжок часу між стартом електронного аукціону та кожним наступним автоматичним покроковим зниженням початкової (стартової) ціни, протягом якого учасник має право зробити ставку, що відповідає поточній ціні лоту.

Переможець – учасник електронного аукціону, статус якого у якості переможця визначено ЦБД згідно з Регламентом ЕТС.

Поточна ціна лоту – ціна лоту, яка відображається в інтерактивному режимі реального часу та діє протягом періоду між автоматичним покроковим зниженням початкової (стартової) ціни лоту до досягнення мінімальної ціни, включаючи проміжок часу між досягненням мінімальної ціни лоту та завершенням електронного аукціону.

Початкова (стартова) ціна – ціна лоту, сформованого із індивідуально визначеного активу (майна) або пулу активів (майна), відображена у рішенні Фонду про затвердження умов продажу активу (майна)/пулу активів (майна), з якої розпочинаються відкриті торги (аукціон) та яка діє до першого автоматичного покрокового зниження ціни лоту.

Ставка – дія учасника, вчинена в ході електронного аукціону, яка зупиняє автоматичне покрокове зниження ціни лоту та свідчить про згоду учасника сплатити поточну ціну лоту, шляхом натискання електронної кнопки в інтерфейсі модулю аукціону з використанням відповідного функціоналу ЕТС.

Унікальне гіперпосилання – активний текст, електронне натискання на який викликає перехід на сторінку електронного аукціону в ЦБД, яке надсилається адміністратором учаснику для надання йому можливості участі в електронному аукціоні.

Учасник – фізична особа, що має повну дієздатність, або юридична особа (резидент або нерезидент) в особі уповноваженого представника, яка виявила намір прийняти участь в електронному аукціоні, відповідає вимогам, встановленим законодавством, сплатила гарантійний внесок, пройшла процедуру реєстрації для участі в електронному аукціоні, отримала відповідне підтвердження про реєстрацію та індивідуальний код учасника відповідно до Регламенту ЕТС. Учасником електронного аукціону, предметом продажу на яких є права вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення, не може бути користувач, який є позичальником (боржником відносно банку) та/або поручителем (майновим поручителем) за такими кредитними договорами та/або договорами забезпечення.

Ціна продажу – фактична сума коштів, за які було реалізовано (продано) лот.

Цінова пропозиція – сума коштів, намір та можливість сплати якої власноруч декларується учасником. Право на внесення такої цінової пропозиції надається учаснику, що зробив ставку, протягом періоду, встановленого Регламентом ЕТС. Розмір такої цінової пропозиції повинен перевищувати розмір найвищої закритої цінової пропозиції, поданої іншим учасником протягом періоду, встановленого Регламентом ЕТС.

API – інтерфейс програмування додатків, що надається у вигляді коду з відкритим доступом, який визначає функціональність, що надається ЕТС та призначений для підключення електронних майданчиків (операторів) до ЕТС.

Список скорочень

ЗаконЗакон «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Положення щодо продажу активівПоложення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду 24.03.2016 № 388 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 20.04.2016 за № 606/28736.

Положення про комісію з розгляду скаргПоложення про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду 30.03.2017 № 1302 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.08.2017 за № 1000/30868.

Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринкуПоложення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 № 2 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.09.2012. за № 1581/21893.

Положення про утворення КомітетуПоложення про утворення Комітету Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з питань консолідації та продажу активів, делегування йому частини повноважень виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду 05.07.2017 № 2837, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.07.2017 за № 932/30800.

РегламентРегламент роботи електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції для продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються.

Рішення про пілотний проектРішення про пілотний проект щодо реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції, затверджене Виконавчою дирекцією Фонду від 20.07.2017 №3117, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 04.08.2017 за № 999/30867.

Зауваження: для цілей пілотного проекту під терміном Фонд розуміється виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (або Комітет з питань консолідації та продажу активів у разі делегування йому відповідних повноважень виконавчою дирекцією Фонду.

КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ ТА ПОСИЛАННЯ

Регламент «голландських» аукціонів

Презентація «Процедура голландських аукціонів: основні етапи і особливості» від PROZORRO.ПРОДАЖІ.

РІШЕННЯ від 20.07.2017 № 3117, Про пілотний проект щодо реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, шляхом проведення відкритих торгів (аукціонів) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції.

Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 № 388.

 ЗУ «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

http://www.fg.gov.ua/assets-selling/pytannia-vidpovidi-shchodo-hollandskykh-auktsioniv